Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Пропозиція Міністра збройних сил Угорщини Міністерству внутрішніх справ щодо звільнення українських службовців з роботи в установах Закарпаття (1940 p., червня 14)

Згідно таємних донесень, що надходять з Підкарпаття, там знову оживає українська антиугорська пропаганда. Встановлено, що цю течію здебільшого підтримують колишні чехословацькі службовці, прийняті потім на службу угорською державою, які у свій час були добре оплачуваним знаряддям підтримки чехословацького ладу і охоче утискували угорців.

Зараз їх підривна діяльність полегшується тим, що, будучи на державній посаді, вони можуть виступати як угорські державні службовці і в повній мірі можуть прикриватися захистом, яким вони користуються.

Таке становище зараз небезпечне з погляду національної оборони, а в майбутньому таїтиме в собі ще серйознішу небезпеку.

Особливо шкідливу діяльність проводять колишні чехословацькі службовці — українські, русинські працівники залізниць і пошти, які, маючи постійний зв’язок з населенням, можуть вільно поширювати підривні антиугорські ідеї, проводити шкідливу роботу.

Для боротьби проти цих небезпечних явищ є тільки один ефективний засіб: одержаний від чехословаків персонал негайно перевести в чисто угорські області, де б вони не мали ніякого ґрунту для своєї шкідливої діяльності.

Звичайно, в зв’язку з здійсненням цього виникнуть труднощі: відсутність достатньої кількості надійного угорського персоналу (для заміни звільнених), який би володів русинською мовою.

Але негайне переведення є невідкладним, тому що припинення підривної діяльності передових осіб послаблює силу української пропаганди.

На вищезгаданих і на інших ділянках загальна кількість службовців становить 400 чоловік. Можна сподіватися, що, розпочавши заміну, буде можливо крок за кроком провести повну заміну персоналу.