Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З довідки відділу пропаганди та агітації ЦК КІІ(б)У секретареві ЦК КП(б)У М.О.Бурмистенку про викладання мов у середніх і початкових школах України (1940 p., квітня 5)

На Украине, кроме украинских и русских школ, есть 2070 национальных школ, которые распределяются так: еврейских — 234, молдавских — 156, польских — 1093 и школ, в которых часть учеников обучается на русском языке, украинском, еврейском, молдавском и смешанных языках — 587.

В украинских школах дети обучаются трем языкам: украинскому, русскому (начиная со второго класса) и иностранному (начиная с пятого класса).

В русских — также трем языкам: русскому, украинскому (начиная со второго класса) и иностранному (начиная с пятого класса).

В национальных школах дети обучаются 4 языкам: родному языку, русскому (начиная с третьего класса), украинскому (начиная со второго класса), иностранному (начиная с пятого класса).

Отдел пропаганды и агитации ЦК КП(б)У считает, что в национальных школах на Украине (русских, молдавских, еврейских, польских) целесообразно начать изучение украинского и русского языков с четвертого класса, а изучение иностранных языков начать с VI класса, увеличив на изучение их большее количество часов.

Такая перестройка даст возможность ученикам национальных школ начинать изучение украинского и русского языков с крепкими знаниями основ родного языка.