Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова РНК УРСР про організацію наукових установ у західних областях УРСР (1940 p., січня 2)

З метою створення відповідних умов для розвитку наукової роботи в західних областях Української РСР Рада Народних Комісарів УРСР постановляє: '

І. Доручити Президії Академії наук УРСР:

1) організувати в м. Львові відділи таких наукових установ Академії наук УРСР:

а) Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка,

б) Інституту мовознавства,

в) Інституту фольклору,

г) Інституту історії України,

д) Інституту археології,

є) Інституту економіки.

2) Організувати в м. Львові філіал бібліотеки Академії наук УРСР, передавши їй бібліотеки:

а) наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка,

б) наукового товариства «Осолінеум» і

в) Народного будинку.

3) Організувати в м. Львові науковий природознавчий музей, як базу для наукової роботи по вивченню флори, фауни та корисних копалень у західних областях УРСР.

II. Передати Академії наук УРСР природознавчий музей наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка і музей Дідушицьких.

III. Передати Академії наук УРСР для наукової роботи Карпатську астрономічну обсерваторію, яка знаходиться в урочищі «Долина Зелена», Станіславської області.

IV. Зобов’язати Львівський обласний виконавчий комітет забезпечити зазначені наукові установи Академії наук УРСР відповідними приміщеннями.