Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про затвердження Постанови РНК УРСР «Про штати обкомів і міськкомів партії західних областей України» (1939 p., грудня 29)

1. Відповідно з рішенням ЦК ВКП(б) від 25 грудня 1939 р. встановити такі штати: Волинського, Дрогобичського, Львівського, Ровенського, Станіславського і Тернопільського обкомів КП(б) України [...]

2. Віднести по зарплаті Дрогобичський і Львівський обкоми КП(б)У до ІІ-ої групи обкомів; Волинський, Ровенський, Станіславський і Тернопільський обкоми КП(б)У до ІІІ-ої групи обкомів.

3. Встановити штати Дрогобичського і Львівського міськкомів КП(б)У в кількості 35 відповідальних і 15 технічних працівників; Ровенського і Станіславського міськкомів в кількості 29 відповідальних і 10 технічних працівників; Луцького і Тернопільського міськкомів КП(б)У в кількості 25 відповідальних і 10 технічних працівників.

4. Віднести по зарплаті Дрогобичський і Львівський міськкоми КП(б)У до ІІ-ої групи міськкомів; Луцький, Ровенський, Станіславський і Тернопільський міськкоми КП(б)У до ІІІ-ої групи міськкомів.

5. Утворити промислові відділи: в Волинському, Дрогобичському, Львівському, Ровенському, Станіславському і Тернопільському міськкомах КП(б)У в межах встановлених штатів.