Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Меморандум колишнього уряду Карпатської України до Міністра закордонних справ Німеччини І.Ріббентропа (1939 p., листопада 30)

Члени колишнього уряду Карпатської України поданим нижче мають честь звернути увагу Вашого превосходительства на нову ситуаціїо, що склалася через військову окупаціїо Східної Галичини [Західної України] Радянським Союзом. У силу цих обставин дозволимо собі внести конкретні пропозиції, метою котрих є оздоровлення політичної ситуації не тільки у Карпатській Україні, але й, у зв’язку з цим, також у Середній та Східній Європі.

Як відомо, у березні 1939 року територія Карпатської України була окупована угорськими військами. Окупація проводилась насильно, супроти волі всього населення Карпатської України.

Кривава окупація, безжалісні переслідування українського народу, безтактна поведінка представників угорської влади по відношенню до корінного населення, відсутність в угорських урядовців всякого соціального чуття, а також економічна відсталість Угорщини стали результатом того, що з часу свавільного захоплення Карпатська Україна перетворилась у вогнище напруги.

Підсумком приведених фактів, не говорячи вже про масові антиугорські демонстрації, є рух серед українського населення за приєднання Карпатської України до Радянського Союзу. Доказом цього служить постійне дезертирство з угорської армії солдатів української національності на територію, зайняту радянськими військами. Число їх з кількості всіх узятих становить набагато більше 50%. До того ж усе частіше трапляються випадки втеч у Радянський Союз української інтелігенції. На одній ділянці кордону між Карпатською Україною і землею, зайнятою радянськими військами, знесені прикордонні знаки, щоби дати можливість советам вступити на територіїо Карпатської України.

Угорський королівський уряд помітив більшовизацію Карпатської України і з метою придушення проявів симпатій населення до Радянського Союзу ввів, особливо у заселені українцями райони, велику кількість жандармерії, таємної поліції та військ.

Ці заходи угорського королівського уряду не змогли (також не зможуть і в майбутньому) придушити дружні до Радянського Союзу демонстрації, так як народ у будь-якому випадку бажає відокремитися від Угорщини і об’єднатися з будь-якою іншою державою, тільки не з Угорщиною. [...]

У результаті взаємних причин сусідство з Радянським Союзом буде продовжувати подальші ускладнення. Це в кінці кінців може мати наслідком військову інтервенцію з боку Радянського Союзу під приводом визволення братського народу Карпатської України. Така військова інтервенція закінчилася би, само собою зрозуміло, приєднанням Карпатської України до Радянського Союзу, тому що невелика угорська армія не змогла би протистояти радянським військам.

Які би наслідки мало таке приєднання Карпатської України до Радянського Союзу в політичному і стратегічному відношенні для Центральної та Південно-Східної Європи — зрозуміло кожному. За своїм географічним становищем і структурою території Карпатська Україна є для кожної держави ключовою позицією. Завоювання цією північною державою Карпатської України означало би для неї панівне становище над усім дунайським басейном через те, що пануванням над південними схилами Карпат мали би перевагу величезного стратегічного значення. Стратегічне панування у Карпатській Україні держави, що лежить від неї на північ, у сусідніх країнах викликало би, без сумніву, всеохопні політичні перевороти, наслідками яких би були небажані ускладнення.

З окупацією Карпатської України Радянським Союзом підпадуть під його вплив не тільки Угорщина, але й всі балканські держави. Тому теперішнє державне становище Карпатської України у складі Угорщини далі тривати не може, так як це означає небезпеку не лише для Угорщини, але й для всієї Середньої Європи.

Винятково важливим вирішенням ситуації, що склалася, є відокремлення Карпатської України від Угорщини. Беручи до уваги невелику площу і незначну кількість населення країни, найдоцільніше і найзручніше було би з’єднати Карпатську Україну у федерацію зі сусідньою Словаччиною, її населення споріднене українському. До того ж обидва народи на протязі тисячоліть розділили одну долю.

Само собою зрозуміло, що союз Карпатської України і Словаччини можливий у тому випадку, коли, крім згоди Словаччини, з боку Великої Німецької імперії на Карпатську Україну буде поширено гарантований захист. [...]

Оскільки окупація Карпатської України юридично не визнана ні Великою Німеччиною, ні Радянським Союзом, ні Італією, ніщо не завадить з цього приводу запропонованій зміні державного статусу Карпатської України. Технічне проведення відокремлення Карпатської України від Угорщини уряд Карпатської України пропонує здійснити у такий спосіб.

До остаточного врегулювання державного статусу Карпатської України її територія повинна бути зайнята німецькою армією. Для визначення державної приналежності Карпатської України провести плебісцит. За пропозицією уряду Карпатської України з допомогою плебісциту вирішити, чи залишиться Карпатська Україна в Угорщині, чи утворить зі Словаччиною федерацію. [...]