Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Лист коменданта Карпатської січі до Міністра внутрішніх справ Карпатської України про співпрацю відомств у справі призначення службовцю до жандармерії і фінансової сторожі (1939 p., січня 30)

Команда ОНО «Карпатська Січ» в Хусті пропонує хвальному міністерству свою співпрацю в справі стягнення опіній на прохання й прийняття до жандармерії і фінансової сторожі.

Співпраця має виглядати так: Міністерство Внутрішніх Справ повідомляє Команду ОНО «Карпатська Січ» про прохання, які вплинули з поданням генералій патентів. Команда просліджує моральну сторінку патента своїм апаратом і про вислід доходження повідомлення міністерства. На основі поданих опіній міністерство буде могти рішити позитивне чи негативне прохання патента.

Наведений спосіб поступування є нині одинокий, який дозволяє засягнути про патента правдиві і не фальшовані інформації. При приниманню кандидатів до жандармерії і фінансової сторожі йде в першу чергу про їх відношення до уряду. На об’єктивність зі сторони існуючих органів безпеки саме у тому відношенню не приходиться рахувати.