Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Телеграма Української Народної Ради президенту Чехословаччини про назву автономного краю (1938 p., листопада 17)

[...] Є неспірним, що наш народ є народом українським, а не русским то є великорусским. Тому назва Підкарпатська Русь не відповідає дійсності. Українська Народня Рада, яка проголосила р. 1919 прилучення нашого народу до республіки, як народна репрезентантка українського населення в інтересі консолідації та спокійного розвитку цього краю, домагається, щоб в новій конституції була ужита урядова назва цього краю: Карпатська Україна. Тим буде нещасне язикове питання раз на все вирішене. Домагаємося того і тому, бо під плащем руськості провадилася та провадиться протидержавна чинність та мадярська іредента.