Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Привітальний лист Генеральної управи Українського національного козацького руху уряду Підкарпатської Русі (1938 p., жовтня 25)

Віковий гніт неволі та чужого панування над Великим Українським Козацьким Народом від Карпат до Кубані — стався, хоч і частично, але розбитим сьогодні на споконвічній підкарпатській Українській козацькій Землі.

Тут на Підкарпаттю, на західному стикові Великої Української Козацької Нації, нащадки великих і славетних прадідів [...] водимі славними вождями та борцями за честь і славу України, 8-го жовтня 1938 року відбудували, під їхнім проводом, Карпатоукраїнську Козацьку Державу та проголосили свій український Уряд.

З цієї важливої та великої історичної нагоди, ми Українські Вільні Козаки (Український Національний Козацький Рух УНАКОР) засилаємо Карпатоукраїнському Козацькому Народові, його Президентові та Урядові наші найщиріші поздоровлення та найсердечнійші побажання до успіху в праці, яка має стати основою до відбудови ЄДИНОЇ СОБОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЇ УКРАЇНИ.

Засилаючи ці наші поздоровлення й побажання, ми одночасно свідчимо про наше бажання стати до найщільнішої співпраці з Урядом Карпатської України, яко нашим національним урядом! [...]

[...] ми, Українські Вільні Козаки, [...] заявляємо, що нашим прагненням не є осягнення урядових посад, не є творення авантюр і інтервенцій чи революцій проти своїх національних урядів, а є якийсь намір стати на допомогу кожному законному українському національному урядові нашою національно-патріотичною працею!

Ми хочемо, аби тяжкі наслідки 1917—20 років Україна не тілько забула, але в майбутньому їх і оминула!

Ми бажаємо виплекати посеред нашого поневоленого й покаліченого народу ту національну козацьку свідомість і гордість, яку викликає націонал-соціалізм в Германії та фашизм в Італії!

Ми воліємо дати Українській Козацькій Державі оден з найголовніших фундаментів її міцносте й тривалосте тобто: — модерне реєстрове Козацьке Військо, збудоване на засадах лицарських традицій Козацької України, де честь козацького жупана й Батьківщини зрослися би в одно ціле, як то приміром є в Німеччині й Італії та посеред ин. модерних національних державних народів світу!

Ми прагнемо дати Україні таку ж саму свідому й організовану національно-політичну армію, якою приміром є в Германії СА СС і молодь, а в Італії фашистська міліція й Баліла, та на яку в Україні міг би спертись кожен національний уряд і яка би оговорила той моноліт національно-державної свідомосте в народі, чого у нас бракувало! [...]