Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Маніфест Першої Української Центральної Народної Ради з вимогами до владних структур Чехословаччини (1938 p., жовтня 21)

[...] Від нашої влади вимагаємо наступне:

1. Забезпечення дотеперішніх границь проти Мадярщини і Польщі, прилучення цілої Земплинщини і шариських та спиських округ з нашим населенням до Підкарпатгя.

2. Вимагаємо негайного виготовлення й ухвалення конституції нашого краю.

3. Вимагаємо проведення виборів до нашого парламенту (сойму).

4. Наша народна мова (українська, або, як кажуть, малоруська) мусить бути державною мовою (язиком), якою мають видавати закони і розпорядки та якою мають урядувати суди, всі державні і публічні уряди.

5. Наші свята (греко-католицькі і православні) мусять бути святами державними.

6. До державної служби ніхто не може бути прийнятий, хто не є членом нашого народу.

7. Вимагаємо усунення всіх урядовців, які прогрішилися проти нашого народу.

8. Вимагаємо скасування всіх чеських і словацьких шкіл на нашій землі, де для цього нема законної підстави.

9. Вимагаємо розв’язання всіх політичних партій. Натомість український нарід створить могутнє Національне Об’єднання.

10. Вимагаємо співпрацю з Німеччиною в політиці заграничній і господарській і на кожному полі.

11. Вимагаємо перебрання у свої руки всіх грошових, промислових, торговельних, господарських і соціальних установ, які свої осередки (централі) мають поза Підкарпаттям.

12. Вимагаємо працю для населення і з тією метою вибудування залізниць з Ужгорода до Мукачева, з Перечина через Сваляву до Хуста, з Малого Березного до Пряшова і Маргецан. Також вибудування державної дороги з Перечина до Хуста і з Волосянки до Ясіня.

13. Вимагаємо розбудову всякого промислу, фабрик, електрівень, і радіостанції.

14. Вимагаємо віддовження селян і робітників, застановлення всяких екзекуцій і ліцитацій, забезпечення Верховини хлібом, вільної торгівлі збіжжям, мелаєм (кукурудзою) і побудування для тої цілі магазинів на Верховині.

15. Вимагаємо ревізіїо земельної реформи і дальшого негайного переведення земельної реформи на державних і латоричанських землях.

16. Вимагаємо негайне перенесення соляних млинів з Оломовца на Підкарпаття. [...]

20. Вимагаємо заснування свого університету для Підкарпаття і також інших високих шкіл. [...]