Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Уривок з дипломатичної довідки з інформацією про українські угруповання в румунських партіях (1930-ті pp.)

[...] При ущемленні прав українців Буковини, при систематичному усуненні їх з посад та позбавленні всіляких прав власного культурно-національного життя і мови у державній чи приватній освіті, цікавим явищем є існування у румунських партіях українських угруповань. Цей факт пояснюється певною мірою справами матеріального характеру, які зустрічаються як у містах, так і в селах із поширенням протекційних елементів, що входять до складу румунських політичних партій. Допомагає тут обставина, що українська інтелігенція та напівінтелігенція, яка має мало можливостей щодо застосування своєї праці, отримує при приналежності до румунських партій відносно високі перспективи.

Розрахунок на український елемент під час виборів, при методах застосованих як місцевою владою, так і румунськими партіями, має певне підґрунтя та приносить користь, про що свідчить поява спеціальних газет, які видавали румунські партії українською мовою.

Тому Ліберальна партія видає «Голос Буковини», а Партія націоналцараністів — «Правду». Обидва часописи мають на меті отримання насамперед голосів сільського електорату.

Партія проф. Кузи, яка оперувала під час виборів радикальними гаслами!...] та давала багато суттєвих обіцянок українцям відносно їхнього національного майбуття, отримала значну перемогу в Буковині, результативно перемігши Українську національну партію. [...]