Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Перший комунікат Українського військового союзу про створення Союзу та основні завдання його діяльності (1923 p., січня 18)

Давно вже серед української військової еміграції виникла думка зібрати розпорошені сили борців за незалежність України та створити осередок, який дбав би про загальний напрямок національної праці на чужині та подбав би й про забезпечення членів військової еміграції від фізичного винищення та морального занепаду.

Здійсненню цієї думки стояли досі на перешкоді умови перебування еміграції.

Аж почали творитись нові поодинокі військові об’єднання та відновляти свою працю старі наші військові стоворищення, що поклали в основу традиції наших старших військових частин, які брали участь у визвольній боротьбі за Батьківщину.

Життя вимагало, щоби ці поодинокі, не зв’язані між собою організації, [були] об’єднані на загальній, однозгідній платформі.

Ініціативна група, яка поставила собі завдання об’єднати українські військові організації на принципі: «НАЦІЯ ВИЩЕ НАД УСЕ», в порозумінні з деякими організаціями скликала: І організаційний Військовий З’їзд.

З’їзд відбувся в днях 17—18 січня ц. р. в одному з великих міст Середньої Європи.

З дев’яти запрошених на цей з’їзд військових організацій прислали на з’їзд своїх делегатів п’ять організацій, одно об’єднання [надіслало] заяву, що воно приєднується до ідеї широкого об’єднання і що надішле своє представництво після закінчення своїх внутрішніх організаційних справ; одна група надіслала з’їздові привітання та заяву, що дозволяє своїм членам входити до загального військового об’єднання через колегії бувших своїх військових частин і лише від двох організацій ініціятивна група не одержала відповіді.

Перший організаційний з’їзд українців-вояків визнав себе право сильним в характері організаційному і ухвалив утворити «Український Військовий Союз», що об’єднав би все українське вояцтво на еміграції.

З’їздом прийнято тимчасовий статут «Українського Військового Союзу», винесено цілий ряд постанов, що являються першими директивами для практичної роботи виконавчого органу Союзу і обрано тимчасову Управу Союзу, що складається з Голови й двох членів. [...]