Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Лист Екзекутиви Об’єднання українських організацій у США Диктатору ЗУНР Є.О.Петрушевичу з висловленням пошани Уряду ЗУНР, Українській галицькій армії та всім громадянам краю за героїчну боротьбу з польськими окупантами (1922 p., грудня 20)

Високоповажний пане Президенте!

Іменем Екзекутиви Об’єднання українських організацій, яко громадянської репрезентації всіх Українців у Америці, створеної на Українськім Конгресі, що відбувся у Філадельфії в днях 26 та 27 жовтня 1922 p., маємо честь донести, що слідує:

Наради Конгресу відбулися під кличем об’єднання всіх українських сил у Америці з виразною ціллю допомогти нашим геройським Братам в рідному краю в їх нерівній боротьбі з відвічним ворогом, Ляхом.

Конгрес висловив не лише свій подив для сеї геройської боротьби Галичан, але також віднісся з найвисшою пошаною та признанням для праці Галицького Правительства і його повної посвяти політичної боротьби та незрівняно!' витривалості серед таких відносин, які панували в недавній минувшині.

Конгрес ствердив також, що теперішній зрив народніх мас у Галичині єсть якраз вислідом сеї невпинної праці Правительства, завдяки якій галицько-українське населенім видержало найтяжшу крізу, зросло в силу по великій народній катастрофі та стало наново активним.

Виконуючи ухвалу Конгресу, маємо честь висловити Вам, Високоповажний Пане Президенте, славній Галицькій Армії, та всім борцям за освободженнє рідного краю найглибшу пошану всіх свідомих українських мас на еміграції в Америці та заяву, що доложимо всіх наших сил, щоби дати Вам і борцям-Братам в Галичині нашу поміч у сій рішаючій боротьбі аж до побідного кінця.