Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Резолюція Конгресу українського студентства західних земель України та еміграції щодо тактики студентства в громадському і студентському житті українства (1922 p., червня 22 — липня 7)

Тактика

А. Громадянська

Для відношення українського студентства до того громадянства, серед якого приходиться поодиноким студентським гурткам жити і працювати, Конгрес ухвалює слідуючи директиви:

На українській території українське студентство як частина сил народа, заангажованого в боротьбі за визволення батьківщини, обов’язано проявляти максимум активності так у ініціативному, як і в організаційному напрямку.

На еміграції студентство повинно задержувати строгий нейтралітет супроти подій, які відбуваються серед місцевого громадянства, а старатись морально і матеріально піддержувати активність товаришів у краю.

Делегати Крайової Студентської Ради у Львові та деякі інші, репрезентуючи 44—56 мандатів, признали для себе обов’язковими слідуючи напрями у цьому ділі:

а) Боротьба проти поодиноких окупантів мусить провадитись дорогою об’єднання усіх українських у даній боротьбі пасивно чи активно заангажованих сил. Об’єднання це студентство повинно перевести в першу чергу в своїх рядах, а дальше рішуче пропагувати і переводити його у цілій суспільності.

б) Боротьба ця мусить вестися з повного свідомістю, що це є лише частина змагання за спільну мету — незалежність і об’єднання всього українського народа, і вона не сміє ні в чому цій меті противитися.

в) Керування цею боротьбою повинен обняти у кожній окупації місцевій і для всього фронту один центр.

г) Для успіху боротьби студентство повинно відповідною працею притягти до неї широкі маси народу і власним приміром привчати їх місто дотеперішньої пасивності — активно вступатись за всі права.

В. Студентська

У свойому внутрішньому життю студентство повинно керуватися принципами толеранції супроти усіх ідеологічних напрямків і правдивого демократизму у чутті поодиноких організацій і в їх взаємовідносинах. Студентству, яке на еміграції, слід усе пам’ятати про обов’язок гідного представництва перед чужинцями.

Для того, щоб надалі академічна акція студентства переводилась організовано та щоб скоординовано та планомірно вести допомогову працю, Конгрес рішив покликати до життя організаційну і допомогову централі. [...]