Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З розпорядження уряду Чехословацької Республіки «Про тимчасову організацію політичного управління на території Підкарпатської Русі» (1920 p., липня 27)

[...]

§2

Управління в жупних та адміністративних установах на території Підкарпатської Русі, а також і політичному управлінні, що працює при канцелярії шефа Цивільного управління, з І січня 1921 р. буде виконуватися тільки державними службовцями, які призначатимуться відповідними органами республіки.

§3

Ці службовці (§ 2) підпорядковуються законам та постановам, які діють для державних службовців в інших частинах республіки, зокрема закону № 15 Цмперських] з[аконів] від 25 січня 1914 року, про умови служби державних службовців і державних слуг (службова прагматика), розпорядженням і приписам, до нього виданим, також і всім законам та постановам, якими в інших частинах республіки регулюються посадові оклади та пенсійні виплати державних службовців і державних слуг. Окремі виплати, які здійснюються у надзвичайних умовах на території Підкарпатської Русі, цим розпорядженням не регулюються.

Закони та розпорядження колишньої Угорської держави, що суперечать цим приписам (абз. 1), втрачають силу.

§4

На чолі жупної установи знаходиться жупан, який відповідає за управління жупою.

Жупан повинен мати здібності до державної служби у політичному управлінні. До І січня, у виняткових випадках, можуть призначатися такі жупани, які не мають цих здібностей.

Для ведення діловодства жупану у жупну установу і в адміністративні установи, згідно з потребою, міністерством внутрішніх справ виділяється необхідна кількість службового, спеціального, бухгалтерського, канцелярського та допоміжного персоналу.

Цей персонал повинен відповідати вимогам, які для такого роду служби визначені чинними приписами в інших частинах республіки. До І січня 1925 року може, за згодою міністра внутрішніх справ, призначатися такий персонал, який не відповідає цим вимогам.

Заступником жупана є державний службовець політичного управління найвищого класу табеля про ранги, що призначений у жупну установу, якщо тільки міністр внутрішніх справ не вирішить інакше.

§5

Службовці та нижчі службовці жупних і адміністративних установ на території Підкарпатської Русі, які були тимчасово призначені або у своїх установах тимчасово затверджені, якщо йдеться про колишніх службовців угорського королівства, або інших службовців, зобов’язані подати прохання про прийом на політичну службу у шефа Цивільного управління Підкарпатської Русі протягом 60-ти днів з дня, коли це розпорядження набрало чинності. Міністр внутрішніх справ може у надзвичайних умовах визначити й інший термін для окремої жупи або її частини.

§6

Службовці повинні знати, що якщо вони в установлений термін не подадуть прохання про прийом, то після закінчення терміну вони добровільно, без будь-яких вимог, залишають посаду, яку вони до того часу обіймали.

§7

Службовці колишнього угорського королівства, які після складання присяги на відданість [Чехословацькій] Республіці були залишені у жупних та адміністративних установах, і хоча вчасно подали прохання про прийом (§ 5), але не були призначені, будуть відправлені на відпочинок, і їм буде запропонована пенсія, на яку б вони мали право згідно з чинними угорськими законами.

Проте, якщо було встановлено, що ці службовці, тимчасово призначені або затверджені чехословацьким урядом, припустилися дій, спрямованих проти Чехословацької держави, то вони будуть без будь-яких вимог звільнені, причому з правом переслідування їх по суду. [...]