Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З розпорядження уряду Чехословацької Республіки «Про зміни Генерального статуту Підкарпатської Русі» (1920 p., квітня 26)

§1

На чолі Підкарпатської Русі знаходиться тимчасовий губернатор, який призначається президентом Чехословацької Республіки за пропозицією уряду на термін не раніше, ніж буде скликаний сойм Підкарпатської Русі.

Тимчасовий губернатор складає присягу президенту республіки такого змісту: «Обіцяю своїми честю та совістю, що буду сумлінно та неупереджено виконувати свої обов’язки і дотримуватися конституційних та інших законів».

§2

До компетенції губернатора Підкарпатської Русі належить:

1. Представляти Підкарпатську Русь під час переговорів з урядом;

2. Згідно з подальшими приписами цього розпорядження вести засідання губерніальної ради;

3. Підписувати розпорядження та постанови нормативного характеру, які видаються Цивільним управлінням для всієї території Підкарпатської Русі. [...]

5. Має право вимагати усні або писемні відомості від віце-губернатора, а через його посередництво — від окремих референтів Цивільного управління по всіх питаннях, що стосуються Підкарпатської Русі.

6. Цивільне управління зобов’язане повідомляти губернатора про всі найважливіші урядові заходи, що плануються, зокрема, якщо вони носять політичний характер. Губернатор має право призупинити дії віце-губернатора, які, на його думку, суперечать конституційній грамоті або іншим законам, або завдають шкоди інтересам Підкарпатської Русі, і вимагати у кожному такому випадку рішення уряду. Віце-губернатор у цьому випадку здійснює невідкладні тимчасові заходи під свою особисту відповідальність.

§3

Віце-губернатор, якого також призначає президент республіки за пропозицією уряду, представляє губернатора, якщо губернатор хворий, відсутній чи зайнятий, або якщо його посада вакантна.

Він є безпосереднім представником всіх референтів Цивільного управління Підкарпатської Русі, а також канцелярії та установ, які входять до Цивільного управління і підпорядковані йому, здійснює зв’язок між цими установами та урядом.

Разом із губернатором підписує офіційні документи.

Якщо у будь-якому питанні не було досягнуто порозуміння між губернатором та віце-губернатором, це питання пропонується для вирішення уряду.

Якщо віце-губернатор хворий, відсутній чи зайнятий, або його посада вакантна, його представляє державний службовець найвищого класу табеля про ранги.

§4

Губерніальна рада складається з губернатора як голови і віце-губернатора як заступника голови, 10 обраних членів і 4 членів, призначених урядом.

Членом губерніальної ради може бути обраний або призначений той, хто має право обирати у палату депутатів Національних зборів і який досяг 26-річного віку. [...]

§6

Чотирьох членів губерніальної ради призначає уряд, спочатку розглянувши пропозиції губернатора.

§7

Місцем губерніальної ради є Ужгород, проте за необхідності вона може бути скликана і в іншому місці.

§8

Губерніальна рада збирається за запрошенням губернатора хоча б один раз на місяць. Проте за необхідності губернатор може скликати засідання частіше; він повинен скликати засідання протягом 14 днів, якщо цього вимагають хоча б п’ять обраних членів, або 3 члени, призначені урядом, повідомивши, що вони повинні обговорювати.

Про скликання засідання повинно бути відомо за вісім днів до цього і також повинно бути оголошено всім членам, що саме вони будуть обговорювати. [...]

§11

Засідання губерніальної ради веде губернатор, а якщо він зайнятий — віце-губернатор.

Питання, запропоновані до розгляду засідання за ініціативою уряду, губернатора або віце-губернатора, обговорюються у першу чергу. Після їх обговорення члени можуть подавати свої пропозиції і робити запити з питань, що стосуються Підкарпатської Русі. Засідання губерніальної ради є не публічними. [...]

§15

Губерніальна рада компетентна обговорювати всі питання, які стосуються Підкарпатської Русі, що будуть запропоновані для обговорення урядом, губернатором або віце-губернатором. Зокрема, губерніальній раді будуть запропоновані також всі розпорядження та постанови нормативного характеру Цивільного управління Підкарпатської Русі. Проте, у виняткових випадках, розпорядження та постанови нормативного характеру можуть бути видані і перед їх обговоренням у раді. У цьому разі вони також будуть запропоновані губерніальній раді для обговорення додатково. [...]

§17

Цим тимчасовим статутом доповнюється та змінюється Генеральний статут про організаціїо та адміністрацію Підкарпатської Русі, № 26.536/19 м.с.

Заснуванням губерніальної ради, згідно з цим тимчасовим статутом, припиняється діяльність попередньої директорії.

Припиняється також діяльність адміністратора.