Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про українізацію в областях» (1935 p., серпня 29)

ЦК КП(б)У вважає, що обкоми Донецький, Дніпропетровський і Одеський займаються справою українізації недостатньо. По ряду радянських, культурних, профспілкових і інших установ спостерігається явне порушення лінії партії в справі українізації.

Доручити т. Ашрафяну організувати спеціальні обслідування цих областей. При обслідуванні перевірити радянський апарат: якою мовою ведеться листування, приймаються постанови, яка вживається мова, якою мовою проводяться засідання. Також звернути увагу на відділи виконкомів, на міськради, школи, профспілки, партосвіту і всі культурні установи, а також на комсомольську і піонерську роботу і роботу партійних апаратів обкомів, райкомів і міськкомів.

Наслідки обслідування доповісти на ПБ.

Список спеціально виділених товаришів для цього обслідування подати на затвердження Секретаріату.