Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про висунення українських кадрів» (1935 p., лютого 26)

1. Відділу керівних парторганів разом з обкомами подати в Секретаріат ЦК не менш 120—150 чоловік (українців) для висунення на пости секретарів РПК і 120 чоловік для висування на пости голів РВК.

2. З складу секретарів РПК і голів РВК (українців) скласти список товаришів з докладною особистою характеристикою, яких можна пересунути на обласну і центральну партійну і радянську роботу.

3. Сільськогосподарському відділу і відділу керівних парторганів скласти список товаришів (українців) з складу слухачів ВКСГШ і Університету Артема з докладною особистою характеристикою, яких можна висунути на керівну партійну роботу в райони, або в обласний і центральний партійний і радянський апарат.

4. Всім відділам ЦК проглянути разом з обкомами і міськпарткомами склад бюро парткомітетів, а також актив вищих учбових закладів і намітити для висунення на керівну партійну і радянську роботу, а також для роботи в центральний і обласний партійний і радянський апарат не менше 300 чоловік — українців з найбільш грамотної, політично перевіреної і здібної молоді.

5. Скласти список з докладною особистою характеристикою українців, що працюють в апаратах обкомів і облвиконкомів, а також тих, що працюють в центральному радянському апараті.

6. Доручити ЦК ЛКСМУ внести в ЦК пропозиції щодо висунення на керівну роботу в комсомолі нових українських кадрів, які виросли в низових організаціях і на навчанні.