Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Политбюро ЦК КП(б)У «Про мову в установах союзного значення в Україні» (1928 p., березня 19)

1) Політбюро ЦК КП(б)У рішуче висловлюється проти пропозицій т. Куйбишева — принципово неправильних, що протирічать лінії та практиці в національній політиці, і що можуть принести політичну шкоду.

2) ПБ ЦК вважає за потрібне вказати, що згідно з існуючим законом, що прийнято на Україні «О равноправии языков», зносини з Союзом забезпечені на російській мові, що практично ті групи співробітників, про які говорить тов. Куйбишев в своїх пропозиціях, частково вже вивчили українську] мову, частково самі українці, частково партійці, які обов’язані вивчати українську мову, найбільш крупні зі спеців отримують відомі пільги при вивченні й таким чином, практичні міркування, що виставлені т. Куйбишевим, також відпадають.