Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Центральної контрольної комісії КП(б)У про заходи щодо українізації керівного складу партійних працівників (1926 p., вересня 30)

1. На виконання директив партії щодо українізації відповідальних працівників вважати необхідним, щоб керуючий та відповідальний склад обов’язково, протягом півроку пройшов курс по українізації з проведенням відповідних іспитів.

2. Визнати необхідним про всіх товаришів, які умисне відхиляються від вивчення української мови, притягти до партійної відповідальності по лінії ЦКК, про що пропонувати ОкрКК простежити.

Цю постанову погодити з ЦК КП(б)У.