Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З протоколу засідання відділу мистецтв Головполітосвіти Наркомосу УСРР щодо організації вивчення музичної етнографії в Україні (1924 p., липня 9)

Слухали: Доклад т. Квітки про завдання порівнюючого музикознавства та повідомлення про проведену в цій галузі працю.

В в а ж а т и: а) Що для вивчення музичної етнографії на Україні зроблено дуже мало як до багатства музичної творчості народів, що залюднюють територію України. До цього часу лишаються необслідуваними: поперше, іструментальна музика, по-друге, деякі окремі роди вокальної музики. Музична творчість національних меншостей не обслідувана цілком.

Коли щезання старовинної пісні щодо її словесного змісту є явище природне і неминуче з розвитком нових форм життя, то зникнення оригінальних чисто музичних засобів народної піснетворчості та своєрідних конструктивних принципів позбавляє сучасну культурну музичну творчість одного з джерел освіження та збагачення і могутнього засобу втягнення народних мас до загального музичного життя.

б) Що організація серйозного вивчення музичної етнографії доконче необхідна та невідкладна, тим більше з огляду на швидке щезання оригінальної та своєрідної народної пісні.

в) Що Головполітосвіта мусить вилучити необхідні кошти:

1. Для організації низки етнографічних екскурсій, в першу чергу по тих місцях України, що цілком не обслідувані.

2. Для придбання фонографів, валків, закордонної і інструкторської літератури по питаннях фонографування та інших необхідних для наукової праці речей.

3. Для влаштування лабораторії для збирання, копіїовання та дослідження фонограм. Лабораторія ця буде служити також справі вивчення народів України з лінгвістичного та історичного боку. Удосконалений фонограф буде використано також для дослідницьких робіт по біології та фізіології. Величезне значення лабораторія фонограм матиме в справі увіковічення та розповсюдження зразків живої мови видатних діячів революції, особливо в зв’язку з тим, що грамофонний засіб останні роки перед війною витис фонографічний засіб запису, нині не вживається в межах СРСР з огляду на від’їзд агентів грамофонних фабрик, що проводили раніїп записи.

г) Що працю по музичній етнографії необхідно покласти на Музичне товариство ім. Леонтовича та музично-етнографічний кабінет при Українській академії наук. Утворити при Інституті мистецтв постійну музично-етнографічну комісію, запрошувати до праці в ній видатних музик, етнографів та лінгвістів, доручивши комісії в першу чергу обслідувати Слобожанщину, Донбас та прикордонні з Україною місцевості РСФРР, що заселені українцями.