Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Лист Комітету допомоги українським культурним силам в Україні до Раднаркому УСРР із проханням надати допомоіу в безмитному пересиланні одягу і наукової літератури для ВУАН (1923 p., липня 16)

Українське студентство з ріжних державних територій, яке перебуває на студіях в Чехо-Словаччині, дізнавшись про скрутне матеріальне положення, в якому находяться наукові установи і культурні працівники на Україні, заложило Комітет допомоги українським культурним силам на Україні, щоби нести їм допомогу відповідно до своїх сил і засобів.

Комітет цей на протягу півтора року популяризував серед чужинців потребу негайної допомоги голодуючій Україні, влаштовував сам для цієї ціли збірки, концерти і т. ин. (зібрані засоби передавано Українському комітетові допомоги голодуючим на Україні) та висилав на Україну пакунки Нансена, в першу чергу для членів Всеукраїнської Академії наук та для инших вчених.

Від деякого часу занявся комітет збіркою одягів та нової наукової літератури, велика потреба якої дається тепер діймаюче відчувати серед наукових кругів на Україні.

На жаль, дотепер не вдалося вислати цих збірок на Радянську Україну тому, що ані комітет, ані наукові установи, для яких вони призначені, не мають фондів на заплачений мита і инших видатків, злучених з пересилкою.

Комітет звертався вже кілька разів до радянського представництва в Празі, щоби воно допомогло в цій справі, але на добрих обіцянках все скінчилось.

Чеське правительство, розуміючи велику вагу допомоги нашим культурним працівникам, піднялося зовсім даром доставити до Києва ті одяги для Академії наук, та на жаль всі заходи, щоби увільнити від мита ці даровані речі, дотепер по піврічних стараннях в радянському українському представництві скінчилися нічим.

І стоять убрання та книжки зовсім неуживані і даром в той час, коли на Україні стільки працівників науки могло би з них користатися в цей час великої української економічної скрути.

Тому звертається комітет з проханням до Ради Народніх Комісарів УСРР увільнити посилки комітету в книжках і убраннях від мита і инших пересилочних оплат і дати якнайскорше розпорядження в цій справі до свого Празького представництва.

Комітет сподівається, що Рада Народніх Комісарів піде радо на зустріч цій важній справі.