Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Постанови Раднаркому УСРР «Статут Всеукраїнської академії наук» (1921 p., червня 14)

І

Всеукраїнська Академія наук є вищою науковою установою УСРР.

II

Завдання Всеукраїнської Академії наук

ВУАН має на меті:

а) підтримувати, координувати й організовувати науково-творчу діяльність всіх наукових інститутів, відділів, об’єднань, студій і лабораторій, а також окремих громадян УСРР, на користь комуністичного суспільства, згідно з загальними вказівками НКО;

б) стежити за прогресом міжнародньої наукової творчости і об’єднувати з її досягненнями працю установ і громадян УСРР;

в) сприяти розвитку досягнень і здобуття техніки, відповідно до завдання творимого комуністичного суспільства і, зокрема, народнього господарства.

III

Організація ВУАН

1. Всеукраїнська Академія наук поділяється на такі основні відціли:

а) природничо-математичних наук;

б) суспільно-історичних;

в) народнього господарства;

г) педагогики;

д) медицини.

Увага: В разі потреби можуть бути організовані й инші відціли.

2. Кожний відділ поділяється на секції і бюро відповідно до змісту тої чи иншої наукової галузі.

3. Окремо функціонує секція прикладної науки й техники. [...]

5. По всій території України відповідно з її природничими і економічними районами Академія має свої форми, які підлягають в своїй діяльносте відповідним її відділам, підвідділам, секціям і установам Академії. [...]

V

Склад Академії

1. До складу Академії входять дійсні члени Академії, члени-кореспонденти й члени-співробітники.

2. Всі категорії членів Академії поділяються на штатних, що займають певні штатні посади, і не штатних, кількість яких не обмежена.

3. Дійсні члени Академії затверджуються Наркомосом.

4. Дійсні члени Академії користуються правами, які надаються вищою науковою ступінню й можуть виконувати инші обов’язки лише з дозволу Академії.

VI

Управління справами Академії

1. Академія безпосередньо підлягає Наркомосвіті УСРР.

2. Рада Академії — орган загальнокеруючий, Президія Академії — орган виконавчокеруючий. Обидва мають місцем перебування м. Київ.

3. Рада Академії складається з усіх її дійсних членів і представників Наркомосвіти.

4. Рада вибирає на внесення відділів нових членів Академії. Президія Академії затверджує пляни щорічної праці Академії, її* штати й кошторис, щорічні звіти і взагалі всі принципові питання організації й діяльности Академії.

5. Президія Академії складається з Президента Академії, товариша президента й ученого секретаря; вона обирається на трьохріччя з правом перевибору і затверджується НКО.