Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із записки Е.Й.Квірінга про дипломатичні представництва УСРР (1921 p., січня 14)

Україна стоїть напередодні встановлення дипломатичних, консульських та інших відносин з Польщею, Латвією, Литвою, Естонією, а у більш віддаленому майбутньому це питання постане і щодо решти держав.

Тому нам заздалегідь потрібно встановити форму представництва.

Наскільки мені відомо, тепер це питання вирішується так, що російський посол буде одночасно і представником УСРР.

Таке вирішення питання, з моєї точки зору, не відповідає ні нашій політиці висування незалежності і суверенності УСРР, ні тому становищу, яке українське питання посідає в міжнародній політиці. [...]

У міжнародній політиці найближчих років Україна матиме важливе самостійне значення. Я не говоритиму зараз про те, правильна чи не правильна наша політика прокламування перед зовнішнім світом самостійності УСРР — але оскільки це так і оскільки Україна посідає в політиці великих держав самостійне місце, ми не можемо відмовлятися від самостійних посольств УСРР у великих державах, тому що передача повноважень УСРР російським послам стала б показником для цих держав фіктивності усіх розмов про суверенну Україну, давала б надто сильну зброю всім нашим ворогам.

Таким чином, я вважаю, що у великих державах, які «роблять» світову політику, Україна повинна мати свої самостійні посольства поряд з російськими. [...]

[...] Необхідно ще врахувати значення дипломатичних представництв як центрів тяжіння національних елементів і значення їх роботи серед еміграції. Візьмемо, наприклад, Польщу. Ми ні в якому разі не можемо залишитися байдужими до дальшої долі Галичини і захоплених у нас Волині та Холмщини.

[...] Наші представництва уособлюватимуть ту УСРР, на яку маса українського селянства в Польщі почне покладати свої надії й уповання.

Щодо Польщі наявність самостійних дипломатичних представництв ще тим важлива, що тут сконцентрувалась квінтесенція петлюрівської контрреволюції, за якою потрібно пильно стежити і всякими заходами, в тому числі й дипломатичними, неослабно боротися. Якщо це робитиме російсько-українське посольство, наша революційна робота серед українського селянства Галичини, Волині, Холмщини, а також робота по розшаруванню української націоналістичної інтелігенції зустріне велике упередження, тому що тоді нас легко буде зображувати агентами єдиної неділимої.

Крім того, призначення самостійного посла в Польщу [...] має справити сприятливе враження на уряди буржуазних держав і полегшити в майбутньому визнання УСРР.

З цих міркувань я вважаю необхідним мати самостійне українське представництво в Польщі та інших країнах, де українські елементи мають серйозне значення (С. Штати, а можливо, Чехо-Словаччина і Румунія).

Крім цього слід ще звернути серйозну увагу на роботу по розшаруванню української еміграції. Остаточний крах петлюрівщини і самостійний виступ УСРР на міжнародній арені внесе ще більший розклад в українську еміграцію. Для України культурні сили цієї еміграції мають велике значення, і зробити їх радянськими або хоча б сприяти цьому є одним з важливих завдань наших дипломатичних представництв [...]