Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про відокремлення церкви від держави (1920 p., серпня 3)

[...]

1) Проведення в життя декрету робітничо-селянського уряду УСРР від 22 січня 1919 р. про відокремлення церкви від держави і школи від церкви [...] покласти на Народний комісаріат юстиції та його органи.

2) Про зміну ст. 12 зазначеного вище декрету робітничо-селянського уряду, позбавити церковні та релігійні товариства прав юридичної особи.

3) Доручити Народному комісаріатові юстиції скласти детальну інструкцію про проведення в життя декрету від 22 січня 1919 р. про відокремлення церкви від держави і школи від церкви і ввести її в дію за погодженням з заінтересованими відомствами. [...]