Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Проект декларації Революційної повстанської армії України (1920 p., жовтня 20)

Суть дійсного радянського ладу повинна, на нашу думку, полягати ось в чому.

Для організованого налагодження нового господарського і громадського життя вільні селяни й робітники природньо створюють — всюди на місцях — свої громадсько-економічні організації, сільські комітети або ради, всілякі союзи, кооперативи, гірничі, фабричні і заводські комітети, залізничні, поштово-телеграфні та іїшіі організації. З метою широкого об’єднання взаємних інтересів всі ці організації: виробничі, професійні, розподільні, транспортні та інші природньо створюють зверху до низу об’єднуючі їх органи у вигляді економічних рад, які виконують технічне завдання регулюванням громадсько-господарського життя у широкому масштабі. Ради ці можуть бути волосні, міські, обласні та ін. Вони утворюються у разі необхідності на добровільних засадах. Вони ні в якому разі не можуть бути політичними установами, якими б керували ті чи інші політичні діячі чи партії, які диктували б свою волю і здійснювали під маскою «радянської влади» свою політичну владу; вони повинні бути лише дорадчо-виконавчими органами, регулюючи живу господарську діяльність на місцях. Такий радянський устрій є дійсно організацією вільних робітників і селян. І якщо його створення стане дійсно добровільною справою робітничих і селянських мас, якщо жива господарська робота всіх низових, місцевих і об’єднуючих радянських організацій розпочне залучати до себе все більш широкі робітничо-селянські маси, без примусу і самочинного втручання будь-яких політичних партій або влад, то, на нашу думку, незабаром вдасться налагодити громадсько-господарський апарат на засадах соціальної рівності, справедливості, дружнього співробітництва і цим самим положити край існуванню класів, політичних партій і властей, а також пануванню однієї нації над іншою.

Решта і нетрудові верстви населення згодом будуть природньо залучені у цей трудовий апарат. Всяка «політична діяльність» у своїй основі неминуче створена для підтримки системи привілеїв, системи політичного і економічного пригноблення трудового класу — всяка «політична» організація і діяльність через непотрібність відпадуть і самоліквідуються [...]