Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Розпорядження Диктатора Західно-Української Народної Республіки Є.Петрушевича щодо створення при уряді кодифікаційної комісії (1920 p., серпня 30)

§1

Для підготовання і розроблення матеріялів, потрібних для законодатної діяльности Уряду — утворюється при Уряді Диктатора ЗУНР для справ внутрішніх, судівництва і комунікації постійну Комісію кодифікаційну, якої члени іменує і звільняє Диктатор ЗУНР на внесене Уповноваженого для справ внутрішніх і прч.

§2 .

Завданнєм сеї Комісії, яка остає під проводом Уповноваженого Диктатора для справ внутрішніх, судівництва і комунікації і якої діяльність обіймає усі области адміністрації, є:

1) усталити, які закони і розпорядки видано на Західній Україні за часів української влади, та провірити їх форму і зміст,

2) ствердити, які закони і розпорядки видано в часі, коли Всхідна Галичина була окупована через Польщу, та заопініювати, котрі з тих законів і розпорядків мусіли би бути сейчас ухилені, котрі вимагають певних змін, а котрі можуть бути без змін рециповані,

3) розслідити, які зміни в устрою держави, в законодавстві, адміністрації та організації урядів перевели по розпаді Австрії сукцесійні держави (Чехи, Нім., Австрія, Югославія),

4) уложити плян обнятя адміністрації на території Всхідної Галичини.

§3

Правильник для внутрішного урядування Комісії кодифікаційної наданий буде Розпорядком Уповноваженого для справ внутрішніх, судівництва і комунікації.

§4

Розпорядок сей обов’язує з днем 30 серпня 1920.

§5

Виконання сего розпорядку доручую Уповноваженому для справ внутрішніх, судівництва і комунікації.