Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Визначення Конституційною грамотою компетенції Сойму Підкарпатської Русі, порядку призначення іубернаторів, обрання посадовців з місцевого населення (1920 p., лютого 29)

Розділ перший

Загальні положення

§3

[...]

(1) Територія Чехословацької Республіки складає єдине та неподільне ціле, кордони її можуть бути змінені тільки на підставі конституційного закону (ст. І зазначеного закону).

(2) Невід’ємною частиною цього цілого є, на підставі добровільного приєднання, згідно з договором між Великими і Союзними державами та

Чехословацькою Республікою у Сен-Жерменен-Ле від 10 вересня 1919 p., самоврядна територія Підкарпатської Русі, якій буде надано широку автономію, що не суперечить єдності Чехословацької Республіки.

(3) Підкарпатська Русь має власний сойм, який обирає президію.

(4) До компетенції сойму Підкарпатської Русі належить ухвалення законів у галузі мов, освіти, віросповідання, місцевого самоврядування та в інших галузях, на які не поширювались би закони Чехословацької Республіки. Закони, що ухвалені соймом Підкарпатської Русі, якщо з ними, шляхом підпису, погодиться президент Республіки, публікуються у спеціальному збірнику і їх підписує губернатор.

(5) Підкарпатська Русь у Національних зборах Чехословацької Республіки буде представлена відповідною кількістю депутатів (сенаторів), згідно з відповідними чехословацькими виборчими класами.

(6) На чолі Підкарпатської Русі знаходиться губернатор, який призначений, враховуючи пропозиції уряду, президентом Чехословацької Республіки і який несе відповідальність перед соймом Підкарпатської Русі.

(7) Посадові особи Підкарпатської Русі будуть, по можливості, обиратися з місцевого населення.

(8) Деталі, зокрема щодо права обирати та бути обраним до сойму регулює окрема постанова.

(9) Закон Національних зборів, що визначає кордони Підкарпатської Русі, утворює складову частину конституційної грамоти. [...]