Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Декрет ВУЦВК про застосування в усіх установах української мови нарівні з російською (1920 p., лютого 21)

На всій території Української СРР, в усіх цивільних і військових установах повинна застосовуватись українська мова нарівні з великоруською. Ніяка перевага великоруській мові неприпустима. Всі установи, як цивільні, так і військові, зобов’язані приймати заяви та інші справи як на великоруській, так і на українській мовах, і за відмовлення або ухиляння від прийому винні притягатимуться за всією суворістю військово-революційних законів.