Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Закон Всеукраїнського революційного комітету «Про землю» (1920 p., лютий)

Робітничо-селянський уряд доводить до уваги робітникам, селянам, військовій і цивільній владі в Україні:

1. Віднині на території України правом користуватися землею володіють тільки трудящі.

2. Всі існуючі господарства, які належали до цих пір трудовим селянам-власникам, козакам, бувшим державним селянам і т. д., залишаються недоторканими [...]

3. Всі бувші поміщицькі, державні, монастирські і удільні землі, конфісковані іще у минулому році Радянською владою, переходять без всякого викупу у користування всього українського трудового народу і в першу чергу для задоволення потреб у землі безземельних і малоземельних селян та сільськогосподарських робітників. Всі бувші нетрудові власники: поміщики, нетрудові орендатори — підлягають негайному виселенню із своїх економій [...]

5. Уся тяглова сила і сільськогосподарські знаряддя праці нетрудових господарств передаються у розпорядження земельних відділів для забезпечення ним у першу чергу безземельних і малоземельних селян, сільськогосподарських робітників і державних зразкових господарств. [...]

7. Бувші поміщицькі землі, а також радянські господарства, які знаходилися у користуванні нетрудових елементів селянства, повинні бути негайно передані також без всякого викупу і оренди на користь в першу чергу безземельного і малоземельного трудового селянства.