Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Звернення загальних зборів Українського Кирило-Мефодіївського братства до Директорії Української Народної Республіки про прийняття церковної присяги на вірність українському народу (1919p., жовтня 13)

Українське Кирило-Мефодієвське Брацтво, що складається переважно з українського селянства, робітництва і представників українських організацій, довідавшись, що присяга Високої Директорії на вірність Українській Народній Республіці обернута на лише громадянську обіцянку, на загальних зборах 12 цього жовтня обговорило це питання. Промовцями зазначено: 1) що присяга Високої Директорії повинна мати велике значення для всієї української людності, і треба дуже рахуватися з тим, яке враження зробить це перш за все на військо, з осібно з того боку, що військо приводиться до церковної присяги, а Висока Директорія дає тільки громадянству обіцянку; 2) свято присяги для того і робиться, щоб об’єднати українську владу з народом, з осібно з селянством, яке являє з себе головний ґрунт Української державності, і треба дуже рахуватись з тим, що в селянстві зараз кріпко піднявся релігійний рух, що селянство одностайно повстало проти більшовицької власти, яко безрелігійної, і бажає бачити свою владу релігійною і 3) дуже бажано, щоб головний ворог наш Денікін, що скрізь підкреслює свою церковність, не скористував би безрелігійну присягу Українській Владі і не повернув би на свій бік серця українського селянства.

Щиро зазначаючи, що Висока Директорія є дійсна і найлучша влада Української Народної Республіки, Кирило-Методієвське Брацтво взяло на себе сміливість прохати Високу Директорію не одмовитися прийняти церковну присягу на вірність українському народові, позаяк тільки така присяга буде мати добрий вплив на народ і на військо, і не дасть можливості ворогам нашої Державності скористувать обітницю для її зруйнування. [...]