Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Меморандуму про майбутній державно-адміністративний устрій та організацію державної служби на Закарпатті у складі Чехословацької Республіки (1919 p., липня 14)

1. Назва — «Русинія» (Russinia)

а) Підстави. Така назва вживається в офіційних русинських газетах (документах?) в Америці.

б) Самоназва народ «русини». Така ж назва вживається у двох його народних гімнах «Я русин был», «Подкарпатскиі русины».

в) Країна словаків — Словаччина, росіян — Росія, сербів — Сербія, хорват — Хорватія, румунів — Румунія. Отже, країна русинів — Русинія.

2. Мова

а) Для урядовців і управлінців, які будуть лояльні Русинії і Чехословацькій республіці, але які не володіїоть словом і письмово русинською мовою, треба дати термін до одного року, щоб вони вивчили мову народу; але на протязі року залишаються на своїх постах.

б) В початкових класах шкіл навчання проводиться тільки на русинській мові; у старших класах, але не більше як три роки, продовжувати навчання мадярською мовою, але і за цей час кожний учень повинен вивчити русинську мову.

3. Губернатор

Цей титул повинен мати глава адміністрації русинського штату; такому титулу треба віддати перевагу перед будь-яким іншим, як наприклад, «Комісар», або ж інший, які могли б викликати у народу підозріння, що їх штат не повністю самостійний. В тому випадку, якби першим губернатором став громадянин Сполучених Штатів, заперечення проти титулу губернатора може бути еліміновано присягою такого змісту: «Я (прізвище) урочисто присягаю, що як губернатор буду сумлінно працювати на користь Русинського штату і Чехословацької республіки. Якби сталося так, що із своїх офіційних повноважень я був би змушений прийняти рішення в інтересах штату і республіки, але які б шкодили інтересам Сполучених Штатів Америки, обіцяю, що я відразу подаю у відставку».

Така формула подобалася б не тільки русинам, які дуже поважають Сполучені Штати і президента Вільсона за їх участь у визволенні русинів, але була б до вподоби і американцям.

4. Кордони

Вкрай необхідно, щоб тимчасові кордони Русинії були остаточно визначені, щоб ці кордони відповідали, наскільки це можливо, 13 пункту тих «14 пунктів», що були передані Американською Русинською Комісією президентові Масарикові 10.V.1919 р.

5. Адміністрація

Губернатор має призначати таких урядовців:

1) секретаря або міністра штату і внутрішніх справ;

2) секретаря або міністра культури і шкіл;

3) секретаря або міністра транспорту і пошти;

4) секретаря або міністра фінансів;

5) секретаря або міністра сільського господарства і лісової справи;

6) секретаря або міністра праці;

7) секретаря або міністра без портфеля (на це місце треба назначити Теофіла Жатковича, який добре обізнаний із ситуацією в Русинії і Америці, знає мови англійську, русинську, російську, словацьку і мадярську);

8) три жупани (штат треба буде розділити знову на три жупи);

9) секретаря або міністра юстиції.

6. Законодавство

а) Члени парламенту в Празі: штат мав би бути поділений на 20 округів (дистриктів); з кожного з них посланий один представник у парламент.

б) Члени малого парламенту в Ужгороді:

із кожного вище названого округу мають бути послані два представники в малий парламент в Ужгороді: цей орган має приймати всі рішення, що стосуються місцевих справ. [...]

11. Громадянство і перепис населення

а) Негайно провести перепис на території Русинії.

б) Громадянство мають одержати тільки ті, що народились на території Русинського штату і які не стали пізніше громадянами інших держав.

в) Для всіх інших треба ввести американську систему натуралізації (громадянство можна отримати після п’яти років перебування в країні і випробування).

г) Жінки мають мати виборче право.

12. Суди

а) В Ужгороді повинен бути створений найвищий суд штату, складений із 7 суддів. Цей суд має бути останньою апеляційною інстанцією у всіх громадянських справах, крім справ конституційних.

б) У Празі повинна бути апеляційна Вища інстанція, яка повинна вирішувати конституційні питання, а також справи, в яких обвинувачений або обвинувач не являються громадянами Русинського штату, але вони є громадянами або жителями Чехословацької Русинської Республіки.

13. Членство у Лізі Націй

Оскільки Русинія буде суверенним штатом і поскільки текст угоди про Лігу Націй говорить, що «будь-який суверенний штат, не вказаний у додатку, може стати членом Ліги і т. д.», було б бажано, щоб Русинія якнайскоріше була б прийнята до Ліги Націй. Саме це чи не найбільше переконає громадян і жителів Русинії, що їх штат є суверенним. [...]