Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із звіту про стан державної служби в Березькій жупі після поразки комуністичної влади (1919 p., липня 1)

[...] Після приходу в Березьку жупу румунської королівської армії її командуючий взяв владу. Майже одночасно з румунською армією вступила в Березьку жупу і чехословацька республіканська армія. Дві регулярні окупаційні армії створили на території Березької жупи два різних становища, а саме: в м. Мукачеві, в Мукачівському, Латоричанському, Свалявському і Нижнєверечанському округах владу взяли органи Чехословацької республіки, а в м. Берегові, в Тисагатському, Мезекасоньському, у гірських округах влада залишилася і надалі в руках жупних органів, і командуючий місцевою румунською королівською охороною знову заявив, що не втручається в дії адміністрації. Отже, на території трьох низинних округів і міста Берегова адміністративне керівництво здійснюється і надалі згідно з нашими власними законами і звичаями, безумовно в межах, оголошених румунською королівською армією розпоряджень.

У своїй службовій діяльності я надавав великої ваги тому, щоб дотримувати якнайкращих відносин з окупаційною румунською королівською армією, щоб здобути для жупи довір’я панів командуючих. Тобто румунську окупаційну армію вважаю не ворогом, а визволителем, який врятував нас і наше майно від червоної влади. Саме тому намагаюся з найбільшою готовністю і енергією задовольнити будь-яке бажання румунських частин. Між іншим, можу констатувати, що румунські частини, незважаючи на висунуті вимоги з метою задоволення потреб армії, не наклали на жупу воєнної контрибуції і під час конфіскації державного майна виявили таку велику поступливість, яку можна вважати безприкладною щодо окупаційної армії. В зв’язку з усім цим я не лише в силу обов’язку, але й з радістю задовольнив те розпорядження командування румунської королівської армії, згідно з яким воно вимагало видачі з метою забезпечення армії 2000 шт. білизни.

Значні крадіжки, що зросли в окремих частинах жупи, можуть бути приписані сучасному перехідному становищу. Проведеними перевірками встановлено, що ці прикрі вчинки зроблено здебільшого цивільними особами і саме в дуже багатьох випадках цивільними особами, одягненими у військову уніформу, і є ґрунтовне підозріння, що крадіжки і грабунки в багатьох випадках стали наслідком більшовицької агітації. В інтересах припинення цього прикрого становища я вважав би бажаним, щоб на території жупи була створена відповідна жандармерія, тому я вступив у контакт у цьому відношенні з командуючим місцевої румунської королівської охорони і маю ґрунтовну надію на сприятливе вирішення питань.

Найважливішим завданням відомств я вважав придушення більшовицького руху і здійснення необхідних попереджуючих заходів для зміцнення загального порядку. З цією метою з самого початку стараюсь, щоб усі елементи, які брали активну участь у більшовизмі і відносно яких передбачається, що можуть продовжувати далі свою руйнівну роботу, були взяті під нагляд та інтерновані. В моєму відомстві дотепер розглянуто 216 справ осіб, що брали активну участь у більшовизмі. Із них шістьох я передав румунському королівському військовому трибуналу, з метою інтернування відправлено 94, в 16 випадках винесено, але ще не виконано рішення про інтернування, відправлено етапним порядком 3. Затримано перед інтернуванням 31 і під слідством без затримання знаходяться 25, звільнено і випущено на волю 26, нарешті, втекли 15.

До осіб, що брали активну участь у більшовизмі, застосовуються такі правила: про кого встановлюється, що перед приходом румунської королівської армії відігравав роль у комунізмі, той передається з метою інтернування румунській королівській армії. Хто проводить більшовицьку агітацію після приходу румунської королівської армії, того судить румунський королівський військовий трибунал. Осіб, що підлягають інтернуванню, поки за їх відправку не відповідає румунська королівська армія, тримають в берегівській судовій в’язниці. Винесення рішення про інтернування я зберіг за собою і виношу його щоразу на підставі даних слідства. [...]