Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Проект директиви ЦК РКП про військову єдність (1919 p., травень)

Беручи до уваги:

1) що РСФРР змушена у союзі з братніми Радянськими республіками України, Латвії, Естонії, Литви і Білорусії вести оборонну боротьбу проти спільного ворога — світового імперіалізму і підтримуваної ним чорносотенної та білогвардійської контрреволюції;

2) що необхідною умовою успіху цієї війни є єдине командування всіма загонами Червоної Армії і якнайсуворіша централізація в розпорядженні всіма силами і ресурсами соціалістичних республік, зокрема, всім апаратом воєнного постачання, а також залізничним транспортом, як дуже важливим матеріальним фактором війни, що має першорядне значення не тільки для виконання воєнних операцій, але і для постачання Червоній Армії бойового і речового майна та продовольства,

ЦК РКП постановив:

1) визнати безумовно необхідним на весь час соціалістичної оборонної війни об’єднання всієї справи постачання Червоної Армії під єдиним керівництвом Ради Оборони та інших центральних установ РСФРР;

2) визнати безумовно необхідним на весь час соціалістичної оборонної війни об’єднання залізничного транспорту і управління залізничною сіткою на всьому просторі братніх соціалістичних республік під керівництвом і управлінням Народного комісаріату шляхів РСФРР;

3) визнати несумісним з інтересами оборони існування в братніх Радянських республіках окремих органів постачання Червоної Армії і окремих комісаріатів шляхів і наполягати на перетворенні їх на час війни у відділи органів постачання Червоної Армії РСФРР і Народного комісаріату шляхів РСФРР, які перебували б у безпосередньому віданні і повній підлеглості центральним органам постачання Червоної Армії РСФРР і Народного комісаріату шляхів РСФРР;

4) визнати, що всі декрети, які стосуються до постачання Червоної Армії і до залізничного транспорту або управління залізничною сіткою, підлягають скасуванню, оскільки вони суперечать постановам і декретам, які регулюють постачання Червоної Армії РСФРР, а також управління залізничним транспортом і залізничною сіткою РСФРР.