Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Постанови Директорії Української Народної Республіки про відставку Кабінету Народних Міністрів, призначення Б.М.Мартоса Головою Ради Народних Міністрів і Міністром фінансів, а також призначення деяких інших міністрів (1919 p., квітня 9)

Директорія Української Народної республіки ухвалила: демісію Кабінету Народних Міністрів пана Остапенка, згідно заяві від 14 березня, прийняти і призначити головою Ради Народних Міністрів і міністром фінансів Бориса Мартоса, заступником голови Ради Народних Міністрів і міністром юстиції Андрія Лівицького, міністром внутрішніх справ Ісаака Мазепу, народним міністром земельних справ Миколу Ковалевського, вик. обов’язки військового міністра Григорія Сиротенка. Міністрам і керуючим іншими міністерствами, крім вищезазначених, продовжувати виконання своїх обов’язків на правах тимчасово керуючими міністерствами.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки.