Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Тимчасовий Основний закон Західноукраїнської Народної Республіки (1918 p., листопада 13)

Артикул І. — Назва

Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 року, обнимаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселений переважно Українцями, має назву Західно-Українська Народня Республика.

Артикул II. — Границі

Простір Західно-Української Народньої Республики покривається з українською суцільною етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії — то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини та з українськими частями бувших угорських столиць (комітатів): Спиш, Шариш, Земплин, Уг, Берег, Угоча і Марморош, — як вона означена на етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга [...]

Артикул III. — Державна суверенність

Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську Народню Республику.

Артикул IV. — Державне заступництво

Права влади іменем Західно-Української Народньої Республики виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосереднього тайного і пропорціонального права голосування без ріжниці пола. На сій основі мають бути вибрані установчі збори Західно-Української Народным Республики. До часу зібрання установчих зборів виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріат.

Артикул V. — Герб і прапор

Гербом Західно-Української Народным Республики є Золотий Лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державна печать, має довкола гербу напис: «Західно-Українська НародняРеспублика».