Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Постанови уряду Української Держави про заснування Державної драматичної школи (1918 p., серпня 30)

1. Заснувати в м. Києві Державну драматичну школу для підготовки працівників народних театрів.

2. Надати міністрові народної освіти та мистецтва право створити статут цієї школи.

3. Відпускати на утримання Державної драматичної школи з коштів Державної скарбниці щорічно 28 800 карбованців.

4. Асигнувати в розпорядження міністра народної освіти та мистецтва з коштів Державної скарбниці 10 тис. (10 000) крб. на утримання школи в 1918 p., починаючи з 1 липня.