Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування з Державної скарбниці 216 363 крб. на утримання дитячих притулків Українського комітету допомоги жертвам війни (1918 p.,червень)

Слухали:

Доклад п. Міністра Внутрішніх Справ про відпуск Українському Товариству допомоги жертвам війни на утримання дитячих захоронків на І чверть 1918 року 216.363 крб. Історія справи: Українське Товариство допомоги жертвам війни існує (спочатку під назвою «Юг Росії») з самого початку війни і має метою допомагати сиротам воїнів і дітям біженців. З січня в зв’язку з припиненням діяльності Татіянинського Комітету, Товариство прийняло під свій догляд і всі дитячі захорони, захісти згаданого Товариства і на І січня 1918 р. мало в Києві під своїм доглядом, як то видно з докладної записки Товариства 21 захоронків, столових, майстерні і инших інституцій, допомагаючи дітям сиротам, біженців і воїнів і має під своїм доглядом по цім захоронкам 1543 дітей, постійних і приходячих (на І в м. 46,14 крб.). По представленому докладу і обрахунку Товариства воно має одержати від уряду згідно з нормами допомоги біженцям, які були затверджени Краевою Нарадою по біженецьким справам 216.363 крб. Цей обрахунок був провірен Київською Губерніяльною Нарадою по Біженецьким Справам, а далі Виконавчим Комітетом Краєвої Наради і був не тільки стверджен, але Краєва Нарада рахувала відпустити гроші навіть не за 1-у чверть 1918 року, а і ще за 2 місяця, на що Міністерство не згодилося. [...]

Ухвалено:

На утримання захоронків Українського Комітету допомоги жертвам війни на І чверть 1918 р. з коштів Державної Скарбниці відпустити 216.363 крб.