Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Пояснювальна записка Міністра внутрішніх справ та проект доповнення до «Тимчасового положення про губерніальних і повітових комісарів», затвердженого Тимчасовим урядом 19 вересня 1917 р. (1918 p., березня 21)

Розруха і анархія, яка охопила всю Україну, і яка побільшилась, дякуючи різним заходам, зробленим для цього так званим «більшовицьким» урядом, вимагають рішучих і негайних заходів до припинення тієї анархії з боку уряду Республіки.

Приймаючи на увагу вищезазначене, а також і те, що судовий апарат, який і раніше працював досить слабо, більшовицьким урядуванням ще більше розстроєний, що необхідність примушує горожанську владу, яка приступає до виконання своїх обов’язків в місцевостях, які увільняються від більшовиків, вживати заходів негайних, Міністерство внутрішніх справ вважає необхідним видати право вищим представникам урядової влади, якими є губерніальні комісари, під час військового стану видавати обов’язкові постанови і накладати за порушення їх кару порядком адміністративним.

Проект доповнення до «Тимчасового положення про губерніальних і повітових комісарів», затвердженого Тимчасовим урядом 19.09.1917 р.

В місцевостях, які згідно пп. 1—7 доповнення до п. 23 «Общаго Учр. Губ.» (т. 11 св. Зак.) оголошуються на військовому стані, губерніальним комісарам Української Народної Республіки надається право видавати обов’язкові постанови по справах, які торкаються порушення громадського порядку та спокою і державної безпеки.

За порушення виданих ними обов’язкових постанов губерніальні комісари мають право накладати в адміністративному порядку штрафи до 3000 крб., або карати тюрмою до 3 місяців.