Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Витяг з телеграми директора канцелярії Генерального секретарства міжнародних справ до голови української делегації на переговорах у Брест-Литовську щодо повернення додому іноземних біженців (1918 p., січня 5)

[...] Генеральне Секретарство міжнародних справ прохає делегацію ввійти в порозуміння з австро-угорськими владами і остаточно вирішити справу по повернення заложників виселенців і біженців по можливости придержуючись цих загальних основ:

1. Генеральне Секретарство стоіть за це, щоби всі особи, котрі одержали можливість вернути до рідного краю на підставі конвенцій заключаємоі Австрією з бувшім Росийським правительствоммогли негайно же виіхати з території Украінськоі Народноі Республіки. Конвенція буде приложена в кінци.

2. Генеральне Секретарство вважає потрібним зі взгляду на добро заложників виселенців біженців позволити на виізд також і тим котрі не суть включені в сю конвенцію а іменно: всім заложникам і священникам без огляду на вік всім виселенцям біженцям з виімкою мужчин від 16 до 50 років здібних військової служби.

3. Генеральне секретарство є цього погляду що принципу взаємності обміну можна б і не перестерігати.

4. Треба докладно вирішити про все що відноситься до:

а) місце пропуска.

б) часу (найкраще означити два дні в тиждень). [...]

г) скількості багажа. [...]