Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Всеукраїнського з’їзду соціалістів-самостійників у справі земельної реформи (1917 p., грудень)

Одержати землю і розв’язати земельне питання може тілько самостійний нарід, і тому проголошення Самостійної Української Народної Республіки є необхідною умовою для розв’язання аграрного питання в Україні.

Нарід український складається у своїй величезній більшості з трудового люду і тому земельне питання мусить бути розв’язане в інтересах трудящого люду.

Проволікання цієї справи, що роблять українські партії, які зараз стоять у влади, веде тільки до анархії, а значить і до загибелі нашої [...]

В основу закону мусить бути положена конечна мета: націонал-соціялізація землі: націоналізовати землі, оселені народом українським [...]

Кожен член української нації, що живе з землі, бере її стільки до уживання, скілько може обробити її власними руками, власноручно без наймита.

[...] Маючи на увазі, що власність на нетрудові землі на Україні уже скасована без викупу, дальший шлях, шлях послідовного законодавства аграрного, мусить бути такий:

Ліквідувати велике землеволодіння [...] потім, по черзі, середнє, і далі — переходити до утворення класа трудового селянства, що живе з власної праці, спеціальне соціялістичне законодавство мусить зробити не тілько неможливою мобілізацію землі (скупчення її в поодиноких руках), а навпаки, робити необхідним переход земельної власности до трудової норми.

Цей клас трудового селянства поволі, шляхом кооперації [...] перейде од індивідуального оброблення землі до колективного, а від колективного до соціалістичного, коли і буде осягнений віковічний ідеал Українського трудового народу: жити щасливо, вільно і незалежно на своїй землі [...]