Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Постанови III Українського національного з’їзду Київщини про землю (1917 p., жовтня 28—30)

[...]

Всі землі України (Український земельний фонд) переходять без викупу в користування всього трудового народу України, який порядкує ним через сільські громади, волосні, повітові, краєві та всеукраїнські земельні комітети, обрані трудовим народом на основі загального, рівного, прямого та таємного виборчого права.

З’їзд звертається до Центральної Ради, щоб вона оголосила всі землі на Україні земельним фондом, виробила і затвердила законопроект про порядкування землею земельним комітетом.

[...] З’їзд домагається негайної націоналізації всіх тих галузей господарства, які обезпечують найпекучіші життєві потреби людності (залізниці, пароплави, вугільну та іншу промисловість).