Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З наказу жителів с. Зарога Оржицької волості Лубенського повіту з викладом бачення державного устрою України (1917 p., квітня 14)

Ми, жителі села Зарога Оржицькоі волости, бажаючи найскорішого знищення нашого національного поневолення і забезпечення перестрою громадського життя на основах права і справедливости,постановили домотатися від Тимчасового уряду (Временного правительства) Россіі виголошення в найближчому часі офіціяльного акту з признаням необхідносте встановлення Автономичного ладу Украіни.

Визнаючи, що перебудування Украіни має бути переведено в життя установчим Соймом Украіни, обранним загальним рівним безпосереднім і таємним голосуванням, для знищення неправди стараго ладу потрібуємо не гайно переведення в життя:

1) Признання Украінскоі мови обовязковою для всіх інстітуцій урядових шкильних і релігійних по всій Украіні.

Таким чином, суди мирові та окружні і судебні палати повинні користуватись переважно мовою краю. В школах низчих негайно заводится навчення на украінській мові, казенні середні школи з украінською людністю поможливости переводятся на украінскі. Університети — Киівскій, Харьківскій та Одесскій повинні мати більшість кафедр украінских. Духовна киівска академія повинна бути украінскою [...] По техничних вищих школах на Украіні заводятся кафедри украінскоі історій та околичноі географії Украіни. [...]