Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З резолюції IV (Об’єднавчого) з’їзду РСДРП про ставлення до національних соціал-демократичних партій (1906 p., квітень—травень)

Беручи до уваги:

1) що в ході революції пролетаріат усіх національностей Росії дедалі більше згуртовується спільною боротьбою;

2) що ця спільна боротьба веде до все більшого зближення різних національних соціал-демократичних партій Росії;

3) що в багатьох містах утворюються вже, замість колишніх федеративних, злиті комітети всіх національних соціал-демократичних організацій даної місцевості;

4) що більшість національних соціал-демократичних партій не наполягає вже тепер на принципі федерації, справедливо відкинутому II з’їздом Російської соціал-демократичної робітничої партії, — ми визнаємо і пропонуємо з’їздові визнати:

а) що необхідно вжити найенергійніших заходів до якнайшвидшого злиття всіх національних соціал-демократичних партійРосії в єдину Російську соціал-демократичну робітничу партію;

б) що основою об’єднання повинно бути повне злиття всіх соціал-демократичних організацій кожної місцевості;

в) що партія повинна фактично забезпечити задоволення всіх партійних інтересів і потреб соціал-демократичного пролетаріату кожної даної національності, зважаючи і на його культурно-побутові особливості; способом такою забезпечення можуть бути: влаштування окремих конференцій соціал-демократів даної національності, представництво національної меньшості в місцевих, обласних і центральних установах партії, створення окремих груп літераторських, видавничих, агітаторських і т. п.