Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Уривок з довідки Гірничого департаменту про утворення Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізничного і рейкового виробництва (1875 р.)

Згідно з височайше затвердженим 18 квітня 1869 р. положенням Комітету міністрів, дозволено великобританському підданому Джону Юзу утворити товариство, із складовим капіталом в 300 тис. фунт, стерлінгів, для розробки кам’яного вугілля на півдні Росії, в Катеринославській губ. біля Олександрівки, Стіли або Новотроїцька, збудування в тій же місцевості чавуноливарного і залізоробного заводів, збудування рейкового і механічного заводів. При цьому Юз взяв на себе зобов’язання внести в один із закордонних банкірських будинків або банків за рахунок товариства 50 тис. фунтів стерлінгів. Сума ця є власністю товариства і витрачається ним виключно для спорудження заводу і з тим, щоб 20 тис. фунтів стерлінгів були залишені в банку до повного закінчення доменних печей для виплавки чавуну [...]

Згадане товариство іменується: «Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізничного і рейкового виробництва». Воно може бути утворене за англійськими законами на акціях з певного відповідальністю, але щодо підсудності і відповідальності в справах з казною і приватними особами товариство підлягає всім законам Російської імперії і має в Росії агентство, яке представляє фірму товариства.

Уряд віддає товариству безплатно належні для копалень відводи з пустуючих власних державних земель з кам’яновугільними покладами, якщо такі землі виявляться і будуть знайдені товариством поблизу або на самій лінії Харківсько-Азовської залізниці, дарує товариству як субсидію протягом 10 років (за додатковою умовою височайше затверджена 24 квітня 1870 р. ця субсидія призначена на 12 років і визначена позика в 500 000 крб.), премію в 50 коп. з кожного пуда рейок вироблених на заводі товариством і прийнятих управліннями залізниць, але на кількість не більше 300 тис. пуд. на рік, а також дарує товариству право безмитного довозу з-за кордону всіх предметів, потрібних для спорудження і початкової дії заводів і копалень.

Разом з тим уряд дарує Юзу дозвіл на утворення товариства для спорудження залізниці від одного з пунктів Харківсько-Азовської залізниці до будованих Новоросійським товариством заводів і копалень з видачею товариству як позики 3/4 умовленої поверхневої вартості.