Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З «Положення про Південно-західний відділ Імператорського російського географічного товариства» (1873 p., лютий)

Цілі відділу

§ 1. Для успіїпного сприяння меті Імператорського Географічного Товариства засновується у Києві особливий Відділ Товариства під назвою «Південно-Західного». [...]

§ 2. Південно-Західний Відділ Імператорського Географічного Товариства під безпосереднім керівництвом Головного Начальника Краю займається в основному вивченням іубернШ Київського навчального Округу у всіх тих аспектах, які складають предмет вивчень Товариства, і, зокрема, дослідженнями зі Статистики та Етнографії.

Зважаючи на специфіку предметів, що входять до сфери занять Товариства, воно поділяється на чотири відділи: а) Географії математичної, б) Географії фізичної, в) Етнографії і г) Статистики.

§ 3. З цією метою Південно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства:

По-перше, розшукує і популяризує вже зібрані й ті, що зберігаються у місцевих архівах і у приватних осіб, відомості про Край, розглядає їх і вирішує, яку користь може мати від них наука;

По-друге, збирає етнографічні і статистичні матеріали, що стосуються Краю, серед місцевих жителів і споряджає наукові експедиції для виконання цілей, вказаних у § 2 цього положення;

По-третє, допомагає приватним особам, що відвідують Південно-Західний Край з науковою метою, і намагається залучити до дослідження цього Краю осіб, які можуть бути для цього корисними;

По-четверте, сприяє збиранню і збереженню наукових праць, що належать до кола його досліджень, як наприклад: книжок друкованих і рукописних, актів, карт та етнографічних предметів. [...]

§ 8. Відношення Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства до самого Товариства полягає в тому, що:

1. Він є невід’ємною частиною Товариства, тому користується дарованою вищою милістю Товариству печаттю з державним гербом і правом розв’язання у законодавчому порядку загального питання про оплату поштової кореспонденції як казенної, так і Товариств, які користуються у цьому питанні правами Урядових установ, правом посилати поштою письмову кореспонденцію без оплати вагових і посилок вагою до пуду.

2. Товариство у всіх наукових заходах і починаннях Відділу зобов’язане допомагати йому своїми порадами, вказівками, повідомленням даних, що надходять у його розпорядження, матеріалів та інших наукових праць, а при можливості і грошовими дотаціями.

3. Праці Відділу видаються на основі прийнятих для цього правил на кошти самого відділу або коштом Товариства.

4. Зі свого боку Південно-Західний Відділ виконує доручення, з якими Товариство буде до нього звертатися, обговорює запропоновані йому питання, розробляє вказані проблеми і загалом представляє Товариству відомості, що стосуються спеціального кола його зацікавлень. [...]

5. [...] Поширення відомостей, запропонованих Товариством, здійснюється посередництвом читань і повідомлень на зборах Товариства, а також завдяки науковому листуванню, друкованим запискам періодичним та іншим виданням, що випускаються ним у світ.

Записки та інші твори, що видаються Товариством, друкуються російською мовою. Деякі із цих творів можуть, з огляду на особливі обставини, друкуватися й іншими мовами.