Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Уривок із судових статутів (1864 p., листопада 20)

1. Влада судова належить: мировим суддям, з’їздам мирових суддів, окружним судам, судовим палатам і урядовому сенату як верховному касаційному суду [...]

7. Для визначення у карних справах вини або невинності підсудних до складу судових місць у випадках, зазначених в статуті карного судочинства, приєднуються присяжні засідателі [...]

19. Мировими суддями можуть бути обрані ті з місцевих жителів, які: по-перше, мають не менше 25 років віку; по-друге, здобули освіту у вищих або середніх учбових закладах, або склали відповідний цьому іспит, або ж прослужили не менше трьох років на таких посадах, при виконанні яких могли набути практики у веденні судових справ, і, по-третє, якщо при цьому вони самі, або їх батьки, або дружини володіють хоча б у різних місцях, або площею землі вдвоє проти того, яка визначена для безпосередньої участі у виборах гласних в повітові земські зібрання [...] або іншим нерухомим майном, ціною не менше п’ятнадцяти тисяч карбованців, і в містах — нерухомою власністю, оціненою для збирання податку в столицях — не менше шести тисяч, а в інших містах — не менше трьох тисяч карбованців. [...]

23. Мирові судді, як почесні, так і дільничні, обираються на три роки.

24. Вибори мирових судців провадяться на повітових земських зібраннях [...]