Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З регламенту Буковинського сейму (не пізніше 1863 р.)

§1

І. Відкриття сесії

Крайовий маршалок відкриває скликаний цісарем сейм, головує на сесії, керує сесією, закриває сейм по завершенні обговорення справ або на виконання найвищого доручення (§ 10 К.П.).

§2

II. Перевірка чинності виборів

Виконавчий комітет крайового сейму повинен перевірити посвідчення новообраного депутата і доповісти про результат сейму (§ 30 К.П.).

Застосовується сертифікат про вибори на період існування ймовірності щодо законності виборів, допоки не буде доведене протилежне (§51 ПВС).

§3

Прийняття рішення щодо законності виборів належить сейму. Та особа, про чиї вибори йдеться, повинна утриматись від голосування.

§4

У випадку визнання недійсності виборів депутата та коли депутат складає свій мандат, помирає, втрачає професійну придатність, крайовий маршалок відразу віддає всі необхідні розпорядження для проведення нових виборів.

§5

Опротестування результатів виборів береться до уваги протягом 4 тижнів після оприлюднення результатів виборів.

§6

III. Приведення до присяги

Після оприлюднення результатів виборів новообрані члени виконавчого комітету сейму перед маршалком присягають цісарю на вірність, покору, дотримання законів, добросовісне виконання своїх обов’язків.

§7

IV. Голова і бюро

Крайовий маршалок, його заступник, секретар та розпорядник утворюють бюро сейму.

§8

Крайовий маршалок відкриває і закриває засідання, головує на ньому, керує перемовинами, надає слово, виносить питання на голосування, проголошує його результат, слідкує за дотриманням порядку на засіданні, має право перервати засідання у випадку якогось втручання і припинити його, а порушника порядку змусити залишити зал засідання.

Він має право розгляду та розподілу всіх заяв, що надійшли, є особою, що представляє орган у всіх зовнішніх питаннях.

Документи, виготовлені письмовим способом, що виходять з сейму, повинні підписуватись крайовим маршалком і секретарем.

§9

Всі обов’язки і права крайового маршалка у випадку і на час його відсутності переймає його заступник.

§ 10

Крайовий маршалок призначає двох службовців виконавчого комітету сейму для виконання функцій секретаря. [...]

§ 14

V. Депутати

Депутати зобов’язані брати участь в обговореннях і справах сейму.

Відпустку тривалістю 8 днів надає крайовий маршалок, щодо тривалішої — вирішує сейм.

§15

Кожний депутат зобов’язаний прийняти вибір, який йому випав, проте з поважної причини він може просити про припинення своїх повноважень, про що вирішуватимуть збори.

Хто з депутатів вже є членом двох комітетів, може відхилити пропозицію щодо своєї участі в наступному комітеті.

§ 16

Крайовий президент герцогства Буковина, або визначений ним комісар, мають право з’являтися в сеймі; будь-коли брати слово; але участь у голосуванні можуть брати, лише якщо є членами виконавчого комітету сейму.

§17

VI. Комітети

Обговорення питань, що потрапили до сейму, здійснюється через комітети, які повинні складатися щонайменше з п’яти членів, обраних сеймом.

За ініціативою сейму, з цією ж метою можуть бути утворені окремі комітети для певних напрямків та окремих справ.

Кожний комітет обирає зі свого середовища голову та секретаря.

§ 18

Дійсними комітетами є: комітет з підтвердження правильності (верифікації) документів та комітет з розгляду петицій. [...]

§20

Кожний член виконавчого комітету сейму, обраний до одного з комітетів, зобов’язаний регулярно з’являтись на його засіданнях.

Якщо один з членів комітету був відсутній без поважної причини на трьох засіданнях поспіль, то голова комітету повинен призначити нові вибори. [...]

§60

XIV. Інтерпеляції

Кожний депутат має право поставити на обговорення питання поза порядком денним, адресоване комісару від уряду, голові виконавчого комітету сейму або головам комітетів.

§61

Інтерпеляції, які член виконавчого комітету сейму бажає адресувати крайовому маршалку, або призначеному замість нього комісару, подаються голові у письмовому вигляді за підписом щонайменше 5 членів до початку засідання і на засіданні секретар зачитує їх вголос, попередньо повідомивши про це подавача запиту.

§62

Запитання та інтерпеляції, що адресуються виконавчому комітету, дозволяється ставити без обмежень, ухилятись від відповіді забороняється. [...]