Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Актовий запис про призначення цісарсько-королівським губернатором Королівства Галичини та Лодомерії Теофіла Щуки львівським гродським регентом (1773 p., лютого 7)

[...] Ми, уповноважений комісар цісарсько-королівського уряду та губернатор королівства Галичини та Лодомерії, повідомляємо всім, кому належить, а особливо достойникам і мешканцям Львівської землі, що ми, маючи рекомендацію спроможностей і чеснот вельможного Теофіла Щуки, львівське віце-регенство, яке після звільнення вельможним Ігнатієм Карневським до рук наших на зберігання потрапило, згідно з цим і в присутності свідків призначаємо, давши цьому вельможному Теофілу Щуці потужну владу, уряд регента згідно з вищезаписаним правом і загальним звичаєм провадити і виконувати, щоб його за правдивого і законного львівського гродського регента всі визнавали, в присутності свідків оголошуємо, і добру присягу на уряд львівського гродського регента під проводом цісаревої Марії-Терезії і т. д. і згідно з вищезаписаним правом вельможним Теофілем Щукою перед львівським гродським судом без одного гродського урядника урочисто виконану. [...]