Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Указ Петра І правобережним козакам про переселення на лівий берег Дніпра у зв’язку з передачею Правобережжя Польщі (1711 p., вересень)

[...] Тому що, згідно з укладеними з поляками трактатами про вічний мир, тогобічну задніпровську Україну з її рубежами, точно в трактатах записаними, належить залишити полякам, — то тамтешнім полковникам з полковою, сотенною і рядовою козацькою старшиною, козаками і інтими, що в підданстві нашому вірно бути бажають, з жінками і дітьми, з їх рухомими пожитками перейти на проживання в Малу Росію, в тамтешні полки, де хто побажає, та з тієї ж сторони від містечка Терехтемирова вниз на Дніпрі, аж до гирла ріки Тясмин, з усіх містечок і сіл жителів перевести в Малу Росію, а тим землям бути пустими завжди і на них полякам ніяких [людей] не поселяти. А тому як іншим тогобічної України полковникам, так і вам, цим нашим указом суворо повелівається, щоб ви самі з полковою вашою старшиною, сотниками, сотенною і рядовою козацькою старшиною і з іншими козаками, що безперестанно в підданстві нашому вірно бути бажають, з тієї сторони в Малу Росію переходили негайно; а хто там які свої маєтності має, хутори і інші підприємства залишить, ті від нас, государя, нашої царської величності, в Малій Росії маетностями також нагороджені мають бути. І котрі там під державою нашою нам вірно служили — і надалі служити будуть. Такі ж нашої царської величності укази і в інші задніпровські полки полковникам послані.