Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Опис Сарматії в «Географії» Клавдія Птолемея (друга половина II ст. н. е.)

[...] Сарматію займають багато народів: венеди мешкають біля всієї затоки Венедської; за Дакією — певкини і бастарни; по всьому берегу Меотіди — язиги і роксолани; далі всередину за ними — амаксобії і скіфи-алани.

Менші народи в Скіфії: біля річки Вістули, ближче венедів, — гугони, потім — фінни, потім — сулони, ближче них — фругундіони, далі — у верхів’ях річки Вістули — варини; ближче них — омброни, далі — анарто-фракти, далі — бургіони, далі — арсуети, потім — сабоки, потім — пенгіти й бесси — біля гір Карпатських.

На схід від них — ближче венедів — знову галинди, судини і ставани до аланів; ближче їх — ігілліони, потім — койстобоки і транемонтани, до гір Певкинів.

Біля Венедської затоки океанський берег займають вельти, за ними оссії, потім — карбони — самі північні; на схід від них — кареоти і сали; ближче них — гелони, гіппоподи та меланхлени; ближче них — агатірси, потім — аорси і пагіріти; ближче них — савари та боруски — до гір Ріпейських. Потім — акіби і наски, ближче них — вібіони і ідри. Ближче вібіонів, аж до аланів — стурни; між аланами та амаксобіями — каріони і саргатії. Біля повороту ріки Танаїсу — офлони та танаїти, ближче них — осили аж до роксоланів; між амаксобіїв та роксоланів — ревканали і ексобігіти; знову між певкинів та бастарнів — карпіани, за ними — гевини, потім — бодини; між бастарнів і роксоланів — хуни і попід своїми горами — амадоки та навари. Біля озера Біки — тореккади, а по бігу Ахіллея — тавро-скіфи. Ближче бастарнів, в сторону Дакії, — тагри, а ближче них — тірагети.